มิติสยอง : เชื่อเป็น…ไม่เชื่อตาย ตอน ของรักของหวง วันที่ 3 มิถุนายน 2560

ละคร มิติสยอง : เชื่อเป็น…ไม่เชื่อตาย ตอน ของรักของหวง วันที่ 3 มิถุนายน 2560
บทโทรทัศน์ : กะทิ
กำกับการแสดง : วิลาวัณย์ สังฆะภิบาล
ผลิต : GMM 25
ผู้อำนวยการผลิต : วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
ผู้อำนวยการสร้าง : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 00.15 น. ทางช่อง GMM25

นำแสดงโดย
อัครวุฒิ มงคลสุต รับบทเป็น นนท์
ณัฎฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์ รับบทเป็น แจน
นิธิพงษ์ พลจันทร์ รับบทเป็น บอย
นันท์ชนก ประชากิจกุล รับบทเป็น ลี