มัจจุราชฝึกหัด ตอนที่ 8 วันที่ 14 กันยายน 2562

ละคร มัจจุราชฝึกหัด ตอนที่ 8 วันที่ 14 กันยายน 2562
บทประพันธ์ : ปีย์วรา
บทโทรทัศน์โดย : คงกระพัน-พิชญ-ณัฐพล
กำกับการแสดงโดย : เอกชัย เกียรติคีรีรัตน์
ผลิตโดย : บริษัท ปรากฏารณ์ดี จำกัด
แนวละคร : คอมมาดี
อำนวยการผลิต : คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ช่อง 7HD กด 35

นำแสดงโดย
เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ รับบทเป็น มัจโจ
กิตติยา จิตรภักดี รับบทเป็น รวีวรรณ
ณัฐพล ไรยวงค์ รับบทเป็น เวทิต (มัจจา)
ชาลีน่า ไบเลย์ รับบทเป็น โศรดา
นันทศัย พิศลยบุตร รับบทเป็น ก่อกุศล
ปิยะดา เพ็ญจินดา รับบทเป็น ราณี
เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ รับบทเป็น พิฑูรย์
วาสนา เจียมฉวี รับบทเป็น แจ๋ว
วิวิศน์ บวรกีรติขจร รับบทเป็น โหน่ง
ธีระพล หอมจม รับบทเป็น เหน่ง
ณรงค์ศักดิ์ อังกาบ รับบทเป็น หน่อย
วิทยา เจตะภัย รับบทเป็น เจ๊แดง
กัณพล ปรีดามาโนช รับบทเป็น สมชาย
เกษรา วัฒนสังข์ รับบทเป็น สมหญิง
กลศ อัทธเสรี รับบทเป็น ท่านพญามัจจุราช
ฝันเด่น จรรยาธนากร รับบทเป็น สุวรรณ
ฝันดี จรรยาธนากร รับบทเป็น สุวาลย์

มัจจุราชฝึกหัด ตอนที่ 8 วันที่ 14 กันยายน 2562

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,