มนต์ฮักทรานซิสเตอร์ (จบบริบูรณ์)

ละคร มนต์ฮักทรานซิสเตอร์ ตอนที่ 26 วันที่ 28 ตุลาคม 2561
บทประพันธ์ : วัฒน์ วรรลยางกูร
บทซีรีส์ : สุรชาญ มั่นคงวงศ์ศิริ, เนเรเทอร์วัน
กำกับการแสดง : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, ณัฐพงษ์ อรุณเนตร
ดำเนินการผลิต : บริษัท Chance 2561
ออกอากาศทุกวันวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00 น. ทางช่อง GMM 25

นำแสดงโดย
ภูศิลป์ วารินรักษ์ รับบทเป็น แผน
โฟกัส จีระกุล รับบทเป็น สะเดา
พงษ์นิรันดร์ กันตจินดา รับบทเป็น วรพงษ์
ภาลฎา ฐิตะวชิระ
เจเน็ต เขียว รับบทเป็น กำนัน
หยอง ลูกหยี รับบทเป็น หลวงพ่อ
สมชาย ศักดิกุล
บุญส่ง นาคภู่ รับบทเป็น ตาเฉย
เกมศักดิ์ ทิพย์นาง
ณัฐภัสสร สิมะเสถียร
วรรณปิยะ ออมสินนพกุล
ณภัทร ชุ่มจิตตรี
กษาปณ์ จำปาดิบ
ประกาศิต โบสุวรรณ
สหรัฐ หอมแสง รับบทเป็น เข่ง
กัมปนาถนภาธนิต อัศวราชสุวรรณ รับบทเป็น ขวัญ
วนรัตน์ รัศมีรัตน์ รับบทเป็น ดอน
จณิญา พิตะเจริญ รับบทเป็น คำแก้ว/ยูรี
ธัญธชา บิลทะศรี

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,