มนตรามหาเสน่ห์ (จบบริบูรณ์)

ละคร มนตรามหาเสน่ห์ ตอนที่ 26 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
บทประพันธ์ : ชญานันท์
บทโทรทัศน์ : เพชรพญาธร
กำกับการแสดง : ผิน เกรียงไกรสกุล
แนวละคร : พีเรียด ดรามา สยองขวัญ
ผลิต : บริษัท หก สี่ เอี่ยว จำกัด
ผู้จัด : ธัญญ์นิธิ ฉันท์เอกสิทธิ์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 20.15 น. ทาง PPTV HD 36 และรับชมย้อนหลังทาง LINE TV

นำแสดงโดย
ธนา สุทธิกมล รับบทเป็น ปรุง
ปุณยาพร พลูพิพัฒน์ รับบทเป็น พร้อม/พริ้ม
กรรณาพร พวงทอง รับบทเป็น ตาบ/บุญเรือง
ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ รับบทเป็น ชิด
อธิชนัน ศรีเสวก รับบทเป็น พวง
พริมรตา เดชอุดม รับบทเป็น ช้อง
อัฐมา ชีวนิชพันธ์ รับบทเป็น สมร
รัดเกล้า อามระดิษ รับบทเป็น ป้าชุบ
อำภา ภูษิต รับบทเป็น แม่ครูฟัก
ณัชพล รัตนมงคล รับบทเป็น รุ่ง
วิยะดา อุมารินทร์ รับบทเป็น แม่ครูสุ่น
ณุศรา ประวันณา รับบทเป็น นังเอียด
นฤมล พงษ์สุภาพ รับบทเป็น หยด
ปนัดดา โกมารทัต รับบทเป็น ป้าเชย
รัชนี ศิระเลิศ รับบทเป็น แม่แนบ
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล รับบทเป็น เถ้าแก่เค้ง
จาตุรงค์ มกจ๊ก รับบทเป็น จ่าทูน
รณวีร์ เสรีรัตน์ รับบทเป็น จ่าหมู
สาริตา สวัสดิกำธร รับบทเป็น นังเขียว
ปราโมทย์ เทียนชัยเกิดศิลป์ รับบทเป็น ไอ้ด้วง
ธนากร คงเจริญ รับบทเป็น ไอ้คง
วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ รับบทเป็น อีเจี๊ยบ คลองสอง

นักแสดงรับเชิญ
สุคนธวา เกิดนิมิตร รับบทเป็น พุดซ้อน
สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ รับบทเป็น พระยาศิลป์บรรเลงรมย์
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบทเป็น พระอภิวัฒน์ธาดารมณ์
กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์ รับบทเป็น พุ่ม
ชาติชาย งามสรรพ์ รับบทเป็น เสือย้อย
ประสาท ทองอร่าม รับบทเป็น สัปเหร่อไข่

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,