มณีพยาบาท ตอนที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2566 (ตอนแรก)

ละคร มณีพยาบาท ตอนที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2566 (ตอนแรก)
บทโทรทัศน์ : ดัดแปลงจากบทประพันธ์ “มณีมรณะ” ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา
บทโทรทัศน์ : ณ.ภัทรพร
กำกับการแสดง : บรรจง สินธนมงคลกุล
แนวละคร : ดรามา ลึกลับ
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทาง ช่องวัน31

นำแสดงโดย
ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ รับบทเป็น ภูมินทร์ / พฤกษ์
นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ รับบทเป็น พลอยรุ้ง / ไพลิน
เรวิญานันท์ ทาเกิด รับบทเป็น มุกดา
โชแปง นุชอินทรา รับบทเป็น ตุลย์
ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล รับบทเป็น จารวี
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบทเป็น พระอาจารย์บุญ / สุก
พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ รับบทเป็น พิมพรรณ / ชื่น
ภูริ หิรัญพฤกษ์ รับบทเป็น มงคล / หมอชีพ
อริศรา วงษ์ชาลี รับบทเป็น อาด
อุทุมพร ศิลาพันธุ์ รับบทเป็น รัตนา
ไปรมา รัชตะ รับบทเป็น ภาวิณี
ณัฏฐ์ปวินท์ กุลกัลยาดี รับบทเป็น ดาบอรุณ
อริญากร บวรวิศรุต รับบทเป็น แวว
ณฐกร ไตรกิศยเวช รับบทเป็น เมฆ

นักแสดงรับเชิญ
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบทเป็น หลวงอำพัน
ศรุชา เพชรโรจน์ รับบทเป็น วรรณนรี
สุธน บู่สามสาย รับบทเป็น วัฒนา
กลศ อัทธเสรี รับบทเป็น อาจารย์คง
มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ รับบทเป็น แม่ชีกรแก้ว
พิศมัย วิไลศักดิ์ รับบทเป็น ไพลิน (ตอนแก่)
พิมพ์ลภัส จึงสุระ รับบทเป็น รัตนา (ตอนสาว)
กิตติพล เกศมณี รับบทเป็น หลวงพรต
พิบูลย์ ท้ายห้วน รับบทเป็น พ่อมงคล
พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด รับบทเป็น หวิน

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,