ภูผาผีคุ้ม ตอนที่ 3 วันที่ 13 ตุลาคม 2564

ละคร ภูผาผีคุ้ม ตอนที่ 3 วันที่ 13 ตุลาคม 2564
เค้าโครงเรื่อง : กรนิภา ดวงมุสิทธิ์, มนต์เทพ หงษ์แก้ว, เชษฐ์ สงวนนาม, พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข, ฐานิตา วัชวงศ์, เสกสรรค์ สิงอุไร
บทโทรทัศน์ : กรนิภา ดวงมุสิทธิ์, มนต์เทพ หงษ์แก้ว, เชษฐ์ สงวนนาม, พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข, ฐานิตา วัชวงศ์
กำกับการแสดง : เสกสรรค์ สิงอุไร
แนวละคร : แฟนตาซี
อำนวยการผลิต : ถกลเกียรติ วีรวรรณ, นิพนธ์ ผิวเณร
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31

นำแสดงโดย
เพชร โบราณินทร์ รับบทเป็น ทินกร / ผา
ภาลฎา ฐิตะวชิระ รับบทเป็น เดือน
อัครวุฒิ มังคลสุต รับบทเป็น เทพ
พลอยไพลิน ลิมปนเวทยานนท์ รับบทเป็น ปิ่น
ฝน ธนสุนธร รับบทเป็น ผีบัว
ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม รับบทเป็น ผีกล้า
อาณัตพล ศิริชุมแสง รับบทเป็น ขุนสิงห์
ยุทธพิชัย ชาญเลขา รับบทเป็น พระฑศราชา
สุพจน์ จันทร์เจริญ รับบทเป็น พระยาชัยยศ
กลศ อัทธเสรี รับบทเป็น ผีอิน
ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต รับบทเป็น ชม
จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม รับบทเป็น แท่น
สมจิตร จงจอหอ รับบทเป็น ผีอ่ำ
ณัฐภัสสร สิมะเสถียร รับบทเป็น ผีรำเผย
จอห์น บราโว่ รับบทเป็น หมอผีเดช
สร้อย สารคาม รับบทเป็น ผีเที่ยง
โสรยา ศรีมิตร รับบทเป็น ผีประไพ
ดีเจณัฐผี รับบทเป็น ผีเรือง
โมฬีวรรณ พันธรักษ์ รับบทเป็น เฟื่อง
วรัทภพ รักษ์ศิริ รับบทเป็น หม
ด.ช.พีรณัฐ วัฒนกิจพิศาล รับบทเป็น ผา (เด็ก)
ด.ญ.ธมกร เมอไกวร์ รับบทเป็น ปิ่น (เด็ก)
ด.ญ.มาชิดา สุทธิกุลพานิช รับบทเป็น เดือน (เด็ก)
ด.ช.วรัชต์ ธิปต์กิตติสิริไพศาล รับบทเป็น เทพ (เด็ก)
ด.ช.แดนไตร ชัยภักดิ์เตชะ รับบทเป็น แท่น (เด็ก)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,