พ่อมดเจ้าเสน่ห์ ตอนที่ 14 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ละคร พ่อมดเจ้าเสน่ห์ ตอนที่ 14 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
บทประพันธ์ : โสภี พรรณราย
บทโทรทัศน์ : ภาวิต
กำกับการแสดง : ณพธันกรณ์ รัตนระวีโชติ์ / ประทุม มิตรภักดี
กำกับการต่อสู้ : วิชัย นิ่มสกุล
แนวละคร : แฟนตาซี
ผลิต : บริษัทดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ควบคุมการผลิต : สยม สังวริบุตร
อำนวยการผลิต : คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันวันพุธ-พฤหัส เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 และ Facebook LIVE ทาง Official Fanpage BBTV Channel7 หรือสามารถรับชมการออกอากาศย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ รับบทเป็น โรม
พิมประภา ตั้งประภาพร รับบทเป็น ณิศรา
วรพล จินตโกศล รับบทเป็น แมทธิว
เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค รับบทเป็น มาริสา
วศิน อัศวนฤนาท รับบทเป็น เดวิด
สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์ รับบทเป็น โมนา
ดวงดาว จารุจินดา รับบทเป็น ทาฮีร่า
จารุณี สุขสวัสดิ์ รับบทเป็น คุณตลับ
ณดา ปุณณกันต์ รับบทเป็น โรซี่
สวิช เพชรวิเศษศิริ รับบทเป็น นาดาล
ภูษณะ บัวงาม รับบทเป็น สารกิจ
กชกร ส่งแสงเติม รับบทเป็น กุลนภา
สมิท ธนโชติ รับบทเป็น ธงชัย
ปิยะดา เพ็ญจินดา รับบทเป็น กรองทอง
แวร์ โซว รับบทเป็น จัน
นึกคิด บุญทอง รับบทเป็น ไพจิตร
ธมลพรรณ์ ภานุชิตพุทธิวงศ์ รับบทเป็น อุษณีย์
เป็กกี้ ศรีธัญญา รับบทเป็น คุณปรารถนา
ตฤณ เศรษฐโชค รับบทเป็น นพ.สมเกียรติ
ปรัญรัชต์ ช้อยเพ็งธนารัต รับบทเป็น สิริกาญจน์
สยามรัฐ บัวเจริญ รับบทเป็น ปราการ
อัญรส ปุณณโกศล รับบทเป็น วิวรรณ
อิทธิกร สาธุธรรม รับบทเป็น บุรุษพยาบาลจู๊ฟ
สมชาย ศักดิกุล รับบทเป็น Dr.พีท
พจนีย์ ใยละออ รับบทเป็น หยดย้อย
ณัฐมนต์ พันธุ์เพ็ง รับบทเป็น มธุรส
เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง รับบทเป็น ซูซี่
วรัญภรณ์ ณ พัทลุง รับบทเป็น ฮันนา
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข รับบทเป็น ลอร่า
ภัคสิร์ชา ราย รับบทเป็น เกอร์ทรู้ด

พ่อมดเจ้าเสน่ห์ ตอนที่ 14 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,