พ่อปลาไหล (จบบริบูรณ์)

ละคร พ่อปลาไหล ตอนที่ 22 วันที่ 22 เมษายน 2561
บทประพันธ์ : กนกเรขา
บทโทรทัศน์ : ปัทมา และ จอมใจ
กำกับการแสดง : ปิยะพงษ์ คำภากุล
แนวละคร : โรแมนติก คอมเมอดี
ผลิต : บ. โชคดีมีสุข จำกัด
ผู้จัด : รัฐภูมิ โตคงทรัพย์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.20-19.50 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ดิจิตอลทีวี

นำแสดงโดย

รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ รับบทเป็น เคน
เกวลิน ศรีวรรณา รับบทเป็น เอม
ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล รับบทเป็น พลอยพราว
มาลินี โคทส์ รับบทเป็น ชาช่า
บุตรศรัณย์ ทองชิว รับบทเป็น มิ้น
กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์ รับบทเป็น กอล์ฟ
ภาสกร บุญวรเมธี รับบทเป็น เจตน์สฤษดิ์
จักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ รับบทเป็น แจ๊ดแจ๋
รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ รับบทเป็น ทิพย์
ธัญวิชญ์ เจนอักษร รับบทเป็น แดน
ธนฉัตร ตุลยฉัตร รับบทเป็น ป้อง
นฤมล พงษ์สุภาพ รับบทเป็น เพ็ญ
ขวัญฤดี กลมกล่อม รับบทเป็น เนื้ออ่อน
อนันต์ บุญนาค รับบทเป็น รอน
สมมาตร ไพรหิรัญ รับบทเป็น ณรงค์
ชนิดา ศรีจิรานนท์ รับบทเป็น นาตาลี
มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา รับบทเป็น ฉวี
รตวรรณ ออมไธสง รับบทเป็น ชูศรี
ขวัญนภา เรืองศรี รับบทเป็น สมบูรณ์
เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง รับบทเป็น ชั้น
เอ๋ เชิญยิ้ม รับบทเป็น เจียด

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,