พี่ว้ากคะรักหนูได้มั้ย ตอนที่ 8 วันที่ 27 ธันวาคม 2566

ละคร พี่ว้ากคะรักหนูได้มั้ย ตอนที่ 8 วันที่ 27 ธันวาคม 2566
บทประพันธ์ : กานต์รดา
บทซีรีส์ : HEAR/FEEL/SAY
กำกับการแสดง : มนัสณันท์ ซู
ผลิตโดย : Star Hunter Entertainment
ควบคุมการผลิตโดย : ยชญ กรณ์หิรัญ, ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ เวลา 23:00 น. ทางช่อง GMM25

นำแสดงโดย
กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน รับบทเป็น เกี๊ยวซ่า
อนันตา เตียวิรัตน์ รับบทเป็น มะนาว
ธัญญพัทธ์ อินยาวิเลิศ รับบทเป็น วรางค์
พุทธิชา บุญมาศ รับบทเป็น ปรางค์
ธนเดช ดีสีสุข รับบทเป็น เพียว
ธรณินทร์ มโนสุดประสิทธิ์ รับบทเป็น มะเฟือง
เทวิยาภา อุทธจันทร์ รับบทเป็น พอย
อภิชญา กำเนิดศิริกุล รับบทเป็น ลูกตาล
สิรภัทร สาระคุณ รับบทเป็น เบล
บัวชมพู หอมดอก รับบทเป็น กราเซีย
พริมา เปี่ยมการุญรัตน์ รับบทเป็น ธิดา
ภัทรวดี ฐิติวุฒิกุล รับบทเป็น ลดา
ดั่งตะวัน โฮ รับบทเป็น สวย
ดนิตา โชคธาดาภรณ์ รับบทเป็น จุ๊บจิ๊บ
สุภัสสรณ์ สุริยกุล รับบทเป็น เอ๋ย
กษม กาญจนวัฒนา รับบทเป็น อาลี
พัชรพล นิ่มนวล รับบทเป็น เจ้าจอม
ธนัช อัสสานุพงศ์ รับบทเป็น กวี
ภูฟ้า อมรชัชวาลกุล รับบทเป็น อิคคิว
ธนาวินท์ ดวงเนตร รับบทเป็น สุดฤทธิ์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,