พรหมไม่ได้ลิขิต ตอนที่ 11 วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ละคร พรหมไม่ได้ลิขิต ตอนที่ 11 วันที่ 12 ตุลาคม 2564
บทประพันธ์ : ศรีฟ้า ลดาวัลย์
บทโทรทัศน์ : ปราณประมูล
ควบคุมบทโทรทัศน์ : นิพนธ์ ผิวเณร
กำกับการแสดง : กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์
แนวละคร : ดรามา – โรแมนติก
ผลิต : บริษัท อู่ข้าวอู่น้ำ จำกัด
ควบคุมการผลิต : กฤษณนัยย์ พิรยารังสรรค์
ที่ปรึกษา : ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม, บุษบา ดาวเรือง, ผอูน จันทรศิริ, ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์
อำนวยการผลิต : ถกลเกียรติ วีรวรรณ, นิพนธ์ ผิวเณร
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 20.10 น. ทางช่อง วัน 31

นำแสดงโดย
สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว รับบทเป็น อรชุน
เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา รับบทเป็น การะเกด
อัครัฐ นิมิตรชัย รับบทเป็น หมอนิพิท
ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล รับบทเป็น แคทลียา
ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ รับบทเป็น ปาริชาติ
รัตน์ฟ้า ไชยชื่นจิตต์ รับบทเป็น ใจสว่าง
ปวันรัตน์ นาคสุริยะ รับบทเป็น ป้าเมตตา
ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม รับบทเป็น ดร.ฑิฑัมพร
สโรชา วาทิตตพันธ์ รับบทเป็น สมรมิ่ง
ณัฎฐ์ปวินท์ กุลกัลยาดี รับบทเป็น หมอพยุห์
ดิลก ทองวัฒนา รับบทเป็น อำนวย
อุทุมพร ศิลาพันธ์ รับบทเป็น ชื่นศรี
ไปรมา รัชตะ รับบทเป็น ศิริลักษณ์
ฐรินดา กรรณสูต รับบทเป็น ใหญ่
วรานิษฐ์ จิราโรจน์เจริญ รับบทเป็น รอง
ปาณิสรา ปริญญารักษ์ รับบทเป็น เยาวดี
รวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน รับบทเป็น แววจันทร์
วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ รับบทเป็น หมอโอบ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,