พรหมลิขิต (จบบริบูรณ์)

Click ที่รูปด้านล่างเพื่อไป ch3plus

ละคร พรหมลิขิต ตอนที่ 26 วันที่ 18 ธันวาคม 2566
บทประพันธ์ : รอมแพง
บทโทรทัศน์ : ศัลยา
กำกับการแสดง : สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร
แนวละคร : พีเรียด
ผลิต : บ. บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
ผู้จัด: อรุโณชา ภาณุพันธุ์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกคืนวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.(และจะปรับ 5 วัน วันเสาร์-วันพุธ)ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3 Plus

นำแสดงโดย
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ รับบทเป็น พระยาวิสูตรสาคร (พ่อเดช)/หมื่นณรงค์ราชฤทธา (พ่อเรือง)/หมื่นมหาฤทธิ์ (พ่อริด)
ราณี แคมเปน รับบทเป็น คุณหญิงการะเกด/เกศสุรางค์/พุดตาน
วรินทร ปัญหกาญจน์ รับบทเป็น ขุนหลวงท้ายสระ (เจ้าฟ้าเพชร)
เด่นคุณ งามเนตร รับบทเป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (เจ้าฟ้าพร)
พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ รับบทเป็น แม่กลิ่น
ฐากูร การทิพย์ รับบทเป็น หมู่สง
ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี รับบทเป็น แม่หญิงแก้ว
กนกฉัตร มรรยาทอ่อน รับบทเป็น จมื่นศรีสรรักษ์ (มิ่ง)
ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ รับบทเป็น แม่หญิงปราง
ทัศน์พล วิวิธวรรธน์ รับบทเป็น หมื่นจันภูเบศร์ (อิน)
ฐกฤต ตวันพงค์ รับบทเป็น พระยาราชนุกูล (ทองคำ)
ชไมพร จตุรภุช รับบทเป็น คุณหญิงจำปา
รัดเกล้า อามระดิษ รับบทเป็น ยายกุย
วิศรุต หิมรัตน์ รับบทเป็น จ้อย
รมิดา ประภาสโนบล รับบทเป็น แย้ม
จรรยา ธนาสว่างกุล รับบทเป็น ผิน
แดนดาว ยมาภัย รับบทเป็น อึ่ง
อำภา ภูษิต รับบทเป็น ปริก
วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ รับบทเป็น จวง
ภูศญา นาคสวัสดิ์ รับบทเป็น อิ่ม

นักแสดงรับเชิญ
ปรมะ อิ่มอโนทัย รับบทเป็น พระรามณรงค์/หลวงพ่อเรืองฤทธิ์
กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล รับบทเป็น คุณหญิงจันทร์วาด
สุษิรา แน่นหนา รับบทเป็น ตองกีมาร์ (มะลิ)
จิรายุ ตันตระกูล รับบทเป็น กรมพระราชวังบวร/หลวงสรศักดิ์
ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ รับบทเป็น แม่หญิงแพรจีน
ปรียากานต์ ใจกันทะ รับบทเป็น แม่หญิงเรียม
ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ รับบทเป็น แม่ทัพอนิลบถ
ภูริตา สุปินชุมภู รับบทเป็น เจ้าหญิงอทิตยา
คณิน ชอบประดิถ รับบทเป็น ฑิฆัมพรราชา
ศิริลักษณ์ คอง รับบทเป็น พระนางจันทราวดี
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ รับบทเป็น พระยาโกษาธิบดี (จีน)
ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต รับบทเป็น คุณหญิงผ่อง
คณิน สแตนลีย์ รับบทเป็น หลวงชิดภูบาล (ยอร์ช ฟอลคอน)
ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง รับบทเป็น ขุนหลวงนารายณ์
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบทเป็น ขุนหลวงเพทราชา
ชาติชาย งามสรรพ์ รับบทเป็น พระยาโกษาธิบดี (ปาน)
ธชย ประทุมวรรณ รับบทเป็น พระปีย์
ขวัญฤดี กลมกล่อม รับบทเป็น สมเด็จพระอัยกี กรมพระเทพามาตย์
พศิน เรืองวุฒิ รับบทเป็น เจ้าพระองค์ดำ
โชติรส แก้วพินิจ รับบทเป็น องค์เจ้าแก้ว
ชนกสุดา รักษนาเวศ รับบทเป็น พระชายาเจ้าฟ้าพร
วัชรชัย สุนทรศิริ รับบทเป็น ชีปะขาว/สุริยะราชา
วิศรุต หิรัญบุศย์ รับบทเป็น ขาม
ไชย ขุนศรีรักษา รับบทเป็น ฟานิก
วิศววิท วงษ์วรรณลภย์ รับบทเป็น ออกญาจุฬาราชมนตรี
นฤมล พงษ์สุภาพ รับบทเป็น ยายกลอย
ปวีณา ชารีฟสกุล รับบทเป็น สิปาง
มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ รับบทเป็น วิภาวี
ดนัย จารุจินดา รับบทเป็น ชัยมิตร
พรรษชล สุปรีย์ รับบทเป็น วิภาวรรณ
ด.ญ.ณัฐชา เจสสิก้า พาโดวัน รับบทเป็น พุดตาน (เด็ก)
บรรเจิดศรี ยมาภัย รับบทเป็น คุณยายนวล

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,