ป้อมปางบรรพ์ ตอนที่ 17 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 (ตอนจบ)

ละคร ป้อมปางบรรพ์ ตอนที่ 17 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 (ตอนจบ)
บทประพันธ์ : เดือนสิงห์
บทโทรทัศน์ : พล พงษ์แพทย์
กำกับการแสดง : สยม สังวริบุตร
แนวละคร : พีเรียด ดรามา ลึกลับ
ผลิต : ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
ควบคุมการผลิต : นุสรา สังวริบุตร และ อาภานุช สังวริบุตร
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 หรือทาง Facebook LIVE Official Fanpage BBTV Channel7 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ รับบทเป็น แดนธรรม
ชรินพร เงินเจริญ รับบทเป็น เข็มหอม
รพีภัทร เอกพันธ์กุล รับบทเป็น เมือง
กรรญกฤต อรรควงษ์ รับบทเป็น แสน
ปาณิชดา แสงสุวรรณ รับบทเป็น คำแก้ว
ตากเพชร เลขาวิจิตร รับบทเป็น บุริศร์
ญาณิศา ธีราธร รับบทเป็น อินทนิล
นนทพันธ์ ใจกันทา รับบทเป็น จอมพล
สิรินทร์ ก่อเกียรติ รับบทเป็น เอื้องฟ้า
พศิน เรืองวุฒิ รับบทเป็น เมฆินทร์
ชนารดี อุ่นทะศรี รับบทเป็น รมิดา
ศิตา ชุติภาวรกานต์ รับบทเป็น กระต่าย
พิพัฒน์พล โกมารทัต รับบทเป็น ปู่คำสิงห์
กษมา นิสสัยพันธุ์ รับบทเป็น บุญค้ำ
ศุกล ศศิจุลกะ รับบทเป็น ดร.ทรงพล
พงศนารถ วินศิริ รับบทเป็น ท้าวแสงคำ
นึกคิด บุญทอง รับบทเป็น อนันต์
ปัทมา ปานทอง รับบทเป็น อรกัญญา
ชนัย กลิ่นพยอม รับบทเป็น จ่าจืด
อิทธิกร สาธุธรรม รับบทเป็น อิฐ
ธวัชชัย สังวริบุตร รับบทเป็น พระวิชัย
ปริญญา ยงสวัสดิ์ รับบทเป็น เอกวุฒิ
กัณฑ์เอนก คุ้มแพรวพรรณ รับบทเป็น นนท์
พจนีย์ ใยละออ รับบทเป็น บัวสาย

นักแสดงรับเชิญ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ รับบทเป็น เลอสรรค์
สุพศิน แสงรัตนทองคำ รับบทเป็น แฟนของน้ำฝน
ร.ต.หญิง นิรดา เจษฏาปรียากุล รับบทเป็น คำเอื้อย
ณธีพัฒน์ เปี่ยมคุโณดม รับบทเป็น ผีม้าบ้อง

ป้อมปางบรรพ์ ตอนที่ 17 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 (ตอนจบ)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,