ปาก (จบบริบูรณ์)

ละคร ปาก ตอนที่ 18 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 (ตอนจบ)
บทโทรทัศน์ : วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์, พรินทรา ชูโต, นัฏฐามณี ทินกร
ควบคุมบทโทรทัศน์ : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
กำกับการแสดงโดย : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า
อำนวยการสร้าง : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
อำนวยการผลิต : วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.20 น. ทาง GMM 25

นำแสดงโดย
อภิญญา สกุลเจริญสุข รับบทเป็น รอย
จริญญา ศิริมงคลสกุล รับบทเป็น เมรัย
ยุทธนา เปื้องกลาง รับบทเป็น ตอง
พาทิศ พิสิฐกุล รับบทเป็น หมออุรส
ฉันทนา กิติยพันธ์ รับบทเป็น เพยีย
สุดา ชื่นบาน รับบทเป็น พนอ
มณีรัตน์ คำอ้วน รับบทเป็น โสภี
พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน รับบทเป็น ตั้ว
แอริน ยุกตะทัต รับบทเป็น ตรูตา
เขมรัชต์ สุนทรนนท์ รับบทเป็น ไก่
ณัฐภัสสร สิมะเสถียร รับบทเป็น ศจี
ลลิตา จึงวัฒนกิจ รับบทเป็น ฟาง
กิตติพงศ์ ตันติชินานนท์ รับบทเป็น แจ็ค
พงษ์นิรันดร์ กันตจินดา รับบทเป็น โบ