บุษบาเปื้อนฝุ่น (จบบริบูรณ์)

ละคร บุษบาเปื้อนฝุ่น ตอนที่ 25 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
บทประพันธ์ : นันทนา วีระชน
บทโทรทัศน์ : ชารวีย์ ศิรินันท์
กำกับการแสดง : อัครพล บัวแตง
ผลิต : บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ -พฤหัสบดี เวลา 18.45 น. และวันศุกร์ เวลา 18.25 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27

รายชื่อนักแสดง
ยุทธนา เปื้องกลาง รับบทเป็น วงศกร
ชลิดา กล่ำปาน รับบทเป็น เบอะ
พุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์ รับบทเป็น ผู้กองคำรบ
กฤตพร หาญโยธิน รับบทเป็น พิมพิไล
อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม รับบทเป็น วาทิต
ปกฉัตร เทียมชัย รับบทเป็น นันดา
อุษณีย์ วัฒฐานะ รับบทเป็น ภาวลี
ชลธิชา นวมสุคนธ์ รับบทเป็น ชม้าย
จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย รับบทเป็น ระริน
สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ รับบทเป็น พงษ์
โฉมฉาย ฉัตรวิไล รับบทเป็น ท่านผู้หญิงนวลแข
ราตรี วิทวัส รับบทเป็น ป้าเอิบ
ดวงฤดี บุญบำรุง รับบทเป็น ยุพา
วาทินี เข็มเพชร รับบทเป็น กิ่ง
รสริน จันทรา รับบทเป็น ละเอียด
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ รับบทเป็น ตาพวน
ศิรินุช เพ็ชรอุไร รับบทเป็น คุณนายทวี
สิทธิชัย ผาบชมภู รับบทเป็น ต่อศักดิ์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,