บาปรักทะเลฝัน (จบบริบูรณ์)

ละคร บาปรักทะเลฝัน ตอนที่ 31 วันที่ 6 มีนาคม 2560 (ตอนจบ)
บทประพันธ์ : พัดชา
กำกับการแสดง : ศรัณย์ธรณ์ ระสินานนท์
ผลิตโดย : บริษัท ควิซ แอนด์ เควส จำกัด
ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.15-20.15 น. ทางช่อง 3 SD หมายเลข 28

รายชื่อนักแสดง
ณฐณพ ชื่นหิรัญ รับบทเป็น ศาสตรา
ลักษณ์นารา เปี้ยทา รับบทเป็น อุมากร
มิเชล เบอร์แมน รับบทเป็น ธีรนันท์
สาครินทร์ สุธรรมสมัย รับบทเป็น เกียรติกล้า
การัญชิดา คุ้มสุวรรณ รับบทเป็น พัชราภา
รณวีร์ เสรีรัตน์ รับบทเป็น วิน
ภาราด ชัชวาลโชติกุล รับบทเป็น วัลลภ
ภรภัทรา ทวีพันธุรัตน์ รับบทเป็น อรดี
รชนีกร พันธุ์มณี รับบทเป็น บังอร
โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว รับบทเป็น โชค
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รับบทเป็น ระเบียบ
เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล รับบทเป็น อรรถ
ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ รับบทเป็น หนูดี
สราวุฒิ พุ่มทอง รับบทเป็น แซนดี้
มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ รับบทเป็น กัณหา
พรรณปพ ศรีดุรงคธรรมพ์ รับบทเป็น แต๋น
กรกฎ พวงสวัสดิ์ รับบทเป็น สมชาย
วรพีพร พ่วงเพ็ชร รับบทเป็น บัวลอย
พวงแก้ว อุณหภิรมย์ รับบทเป็น ไข่หวาน
เพทาย พลอยมีค่า รับบทเป็น ชิด
กฤตย์ อัธเสรี รับบทเป็น เสี่ยทรงชัย
สมชาย เข็มกลัด รับบทเป็น เสก (พ่อศาสตรา)
สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ รับบทเป็น จิตรา (แม่ศาสตรา)
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ รับบทเป็น ศาสตรา (เด็ก)