นางมาร ตอนที่ 20 วันที่ 11 มิถุนายน 2562

Click ที่รูปด้านล่างเพื่อไป VIU

สำรอง 1

สำรอง 2

สำรอง 3

ละคร นางมาร ตอนที่ 20 วันที่ 11 มิถุนายน 2562
บทประพันธ์ : เพไนย เพียงศูนย์
บทโทรทัศน์ : พิไลลาพย์
กำกับการแสดง : มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
แนวละคร : พีเรียด – ดรามา
อำนวยการสร้าง : สถาพร พานิชรักษาพงศ์
อำนวยการผลิต : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.20 น. ทาง GMM 25

นำแสดงโดย
อคัมย์สิริ สุวรรณศุข รับบทเป็น อนัณยตา, ปาณิศา
นิธิดล ป้อมสุวรรณ รับบทเป็น ภาคม,ภคนิน
ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล รับบทเป็น เจิดจำรัส,มันตรา
ตฤณ เศรษฐโชค รับบทเป็น ภาคย์
รัดเกล้า อามระดิษ รับบทเป็น โสมมาลี
สุคนธวา เกิดนิมิตร รับบทเป็น ลำดวน
อาภาศิริ นิติพน รับบทเป็น ศรีสวัสดิ์
ดิลก ทองวัฒนา รับบทเป็น พันตรีพิเศษ
อัญชลี หัสดีวิจิตร รับบทเป็น สุดใจ
ศรุชา เพชรโรจน์ รับบทเป็น สีแพร,วาตรี
เกมศักดิ์ แจ้งทิพย์นาง รับบทเป็น สีนาก
นึกคิด บุญทอง รับบทเป็น ชัชวาล
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล รับบทเป็น สัมพันธ์
กาญศิริ ศิริมาตย์ รับบทเป็น จันท์ขาว,เพ็ญ
ชนกวนันท์ รักชีพ รับบทเป็น รำภา
อำภา ภูษิต รับบทเป็น ป้านวล
รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น รับบทเป็น มสซี่
สุธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์ รับบทเป็น เฉิดสำอางค์
อาท สมบัติ รับบทเป็น เวทย์
นิธิโรจน์ สิมะกาธรณ์ รับบทเป็น สิงขร