ทะเลไฟ ตอนที่ 11 วันที่ 20 มิถุนายน 2559

ละคร ทะเลไฟ ตอนที่ 11 วันที่ 20 มิถุนายน 2559
บทประพันธ์ :ณารา
บทโทรทัศน์โดย : ปณธี
กำกับการแสดงโดย : ชัชวาล ศาสวัตกลูน
ผลิตโดย : บริษัท พอดีคำ เอ็นเตอเทนเม้นท์ จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : ธงชัย ประสงค์สันติ
ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7 สี

นำแสดงโดย
เซฟฟานี่ อาวะนิค รับบทเป็น พศิกา หรือ พั้นช์
มิกค์ ทองระย้า รับบทเป็น เตชิน
ป่านทอทอง บุญทอง รับบทเป็น จิรายุ
ปรัชญ์ ปรมิน รับบทเป็น พศิน/พัฒน์
เกรียงไกร อุณหะนันท์ รับบทเป็น อนุพงศ์
สาวิตรี สามิภักดิ์ รับบทเป็น นลินี
พงศ์ประยูร ราชอาภัย รับบทเป็น อรรคพล
อังศนา บุรานนท์ รับบทเป็น มณีกาญจน์
วัลวิภา โยคะกุล รับบทเป็น สุดารัตน์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี รับบทเป็น ปราณี
พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ รับบทเป็น นวลทิพย์
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ รับบทเป็น ทรงศักดิ์
นุศรา ประวันนา รับบทเป็น นวลปราง
อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม รับบทเป็น ปวีณา
พรสวรรค์ มะทะโจทย์ รับบทเป็น สิรินดา
ด.ญ.นพัศพร บุญธรรมรัตน์ รับบทเป็น นัชชา
วรารัตน์ เทพโสธร รับบทเป็น วงจันทร์
รอง เค้ามูลคดี รับบทเป็น ประกอบ
ณัชฌุกรณ์ ไหมกัน รับบทเป็น วีรภาพ
กษาปณ์ จำปาดิบ รับบทเป็น สง่า
นพรัตน์ ทองริดสุข รับบทเป็น พรชัย
หนุงหนิง สีหราช รับบทเป็น สมหมาย
ณัฐชลิดา นรัตน์กุล รับบทเป็น ป้าน้อย
พิเชษฐ ศรีราชา รับบทเป็น ผู้ใหญ่เดช
เจจินตัย แวนดิว รับบทเป็น ร.ต.อ.เสกสรร
พงศนารถ วินศิริ รับบทเป็น ผู้การชัยยศ
จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ รับบทเป็น เอกรัตน์
อลงกรณ์ สิมะกำธรณ์ รับบทเป็น นิคม

ทะเลไฟ ตอนที่ 11 วันที่ 20 มิถุนายน 2559

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,