ทองเนื้อเก้า ตอนที่ 31 วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ละคร ทองเนื้อเก้า ตอนที่ 31 วันที่ 11 ตุลาคม 2564
บทประพันธ์ : โบตั๋น
บทโทรทัศน์ : ยิ่งยศ ปัญญา
กำกับการแสดง : พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ผลิต : บริษัท แอค-อาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด
แนวละคร : ดราม่า
วันเวลาออกอากาศ : ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 18.00 น. ช่อง3 กด33

นำแสดงโดย
ณัฐวุฒิ สกิดใจ รับบทเป็น สันต์
วรนุช ภิรมย์ภักดี รับบทเป็น ลำยอง
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ รับบทเป็น แม่ปั้น
ญาณี ตราโมท รับบทเป็น พ่อสิน
อำภา ภูษิต รับบทเป็น ยัยแล
ชลิต เฟื่องอารมณ์ รับบทเป็น ตาปอ
โชติรส แก้วพินิจ รับบทเป็น ลำยง
วิรากานต์ เสณีตันติกุล รับบทเป็น ลำดวน
วรเชรษฐ์ นิ่มสุวรรณ รับบทเป็น ชุด
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ รับบทเป็น กวง
พิศาล อัครเศรณี รับบทเป็น กำนันเสือ
สุเชาว์ พงษ์วิไล รับบทเป็น ผจก.กวง
อรรถพล เทศทะวงศ์ รับบทเป็น แป้ง
ณฉัตร จันทพันธ์ รับบทเป็น ปาน
ณิชชาพันธ์ ชุณหะวงศ์วสุ รับบทเป็น ศรีวรรณ
พรรษชล สุปรีย์ รับบทเป็น เทวี
วราพรรณ หงุ่ยตละกูล รับบทเป็น เมียกวง
ธนากร โปษยานนท์ รับบทเป็น เมืองเทพ
ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์ รับบทเป็น คนขับรถ
ทวีศักดิ์ ธนานันท์ รับบทเป็น คนลับมีด
พศิณ เรืองวุฒิ รับบทเป็น ชายฝนตก
จารุวรรณ ปัญโญภาส รับบทเป็น คุณยายวิมล
ปุญญาภา แสงหิรัญ รับบทเป็น หนูสมฤดี
จิรายุ ตั้งศรีสุข รับบทเป็น วันเฉลิม (ตอนโต)
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ รับบทเป็น วันเฉลิม
ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์ รับบทเป็น วันเฉลิม
เมลิค เอเฟ่ ไอย์กูน รับบทเป็น วันเฉลิม
วิชญพร คุณาอนุวิทย์ รับบทเป็น อ้อย
สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ รับบทเป็น หลวงตาปิ่น
วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล รับบทเป็น หมออ่ำ
จรรยา ธนาสว่างกุล รับบทเป็น เจ๊ไฝ (เจ้าของบ่อน)
พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์ รับบทเป็น ชื่น
ดลพร ยรรยง รับบทเป็น ชม
รตวรรณ ออมไธสง รับบทเป็น ม่อม
นริสา พรหมสุภา รับบทเป็น ช่างทำผม
ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ รับบทเป็น สมฤดี (ตอนโต)
สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย รับบทเป็น อ้อย (ตอนโต)
ปณิธย์ โพธิสมภรณ์ รับบทเป็น เหน่ง (ตอนโต)
ยุวิรัญญา สิงห์บุตราธนิธิ รับบทเป็น จิตรา (ตอนโต)
คณิน สแตนลีย์ รับบทเป็น อภิชาต (ตอนโต)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,