ตะกรุดโทน ตอนที่ 12 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ละคร ตะกรุดโทน ตอนที่ 12 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
บทประพันธ์ : มิสเตอร์เค
บทโทรทัศน์ : ภูมิแผ่นดิน
กำกับการแสดง : ทองก้อน ศรีทับทิม
แนวละคร : แอกชั่น
ผลิต : บ. โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
อำนวยการผลิต : คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 HD
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20.05 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.15 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 และ Facebook LIVE ทาง Official Fanpage BBTV Channel7 หรือสามารถรับชมการออกอากาศย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล รับบทเป็น สยุมภู
ปภาดา กลิ่นสุมาลย์ล รับบทเป็น เนตรทราย
ธนากร ศรีบรรจงล รับบทเป็น แทน ปากน้ำโพ
รัญดภา มันตะลัมพะล รับบทเป็น หมวยลี่
วัชรบูล ลี้สุวรรณล รับบทเป็น กร
สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติล รับบทเป็น สารวัตรดำเกิง
กมลรัตน์ ทานนท์ล รับบทเป็น นวลพรรณ
ไพศาล ขุนหนูล รับบทเป็น มะฮาแว
บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ล รับบทเป็น เสือสัก
วินั ไกรบุตรล รับบทเป็น อาจารย์ไพรวัลย์
สุรวุฑ ไหมกันล รับบทเป็น นายตัน
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาลล รับบทเป็น ผู้การประเสริฐ
น้ำทิพย์ เสียมทองล รับบทเป็น ผ่องพรรณ
ปราปต์ปฎล สุวรรณบางล รับบทเป็น เสือฝ้าย
ฉัตรมงคล บำเพ็ญล รับบทเป็น เสือเคียว
จรัล งามดีล รับบทเป็น เสือแคน
ศักราช ฤกษ์ธารงค์ล รับบทเป็น ซุนเซ็ง
วีระยุทธ นานช้าล รับบทเป็น อุสมาน
อธิบดี พันตาวงศ์ล รับบทเป็น ไข่นุ้ย
อิทธิกร สาธุธรรมล รับบทเป็น เบญจรงค์
สุทธิ์คุณ วันทานุล รับบทเป็น สำอาง
อรรครัฐ ฉั่วศิริสุขสกุลล รับบทเป็น บุญรอด
ญาณิศา คำเนียมล รับบทเป็น มะไฟ
วัชรชัย สุนทรศิล รับบทเป็น ตาชื้น
พิภัชพงษ์ มากลั่นล รับบทเป็น สิน

ตะกรุดโทน ตอนที่ 12 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,