ตกกระไดหัวใจพลอยโจน (จบบริบูรณ์)

ละคร ตกกระไดหัวใจพลอยโจน ตอนที่ 23 วันที่ 14 สิงหาคม 2562
บทประพันธ์ : กนกวลี พจนปกรณ์
บทโทรทัศน์ : สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์, ภัทร์พัทร์ศร วริศราภูริชา, สรวิชญ์ ภิญญโญมิตร
กำกับการแสดง : วศินี คุณะนิติสาร
แนวละคร : คอมเมดี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัส เวลา 20.20น. ทางช่อง GMM 25

นำแสดงโดย
อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์ รับบทเป็น ร้อยแก้ว
อารักษ์ อมรศุภศิริ รับบทเป็น ชลชาติ
ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม รับบทเป็น เจนธรรม
ณภัทร บรรจงจิตไพศาล รับบทเป็น จริงใจ
อธิชนัน ศรีเสวก รับบทเป็น ศุภศรี
สันติสุข พรหมศิริ รับบทเป็น จารึก
ภัสสร บุณยเกียรติ รับบทเป็น ฉวี
ณัฐภัสสร สิมะเสถียร รับบทเป็น วัลยา
เบญจพล เชยอรุณ รับบทเป็น วีระ
อริย์ธัช พิพัฒน์ตังกูล รับบทเป็น ภพ
วันใหม่ ฉัตรบริรักษ์ รับบทเป็น ภา
พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร รับบทเป็น สมพร
สมมาตร ไพรหิรัญ รับบทเป็น อธิบดีชัดเจน
ปวีณ ชารีฟสกุล รับบทเป็น คุณหญิงนวลนารี
ปัณฑา พัฒนอำไพวงศ์ รับบทเป็น จวน
สุภาวดี พิทักษ์วรรัต รับบทเป็น อ้อย

นักแสดงรับเชิญ
วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ รับบทเป็น นายอำเภอวินิต

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,