ดั่งพรหมลิขิตรัก (จบบริบูรณ์)

ละคร ดั่งพรหมลิขิตรัก ตอนที่ 27 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ตอนจบ)
บทประพันธ์ : ฐิญาดา
บทโทรทัศน์ : ปัณชญา
กำกับการแสดง : ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์
แนวละคร : โรแมนติก – พีเรียด – แฟนตาซี
ผลิต : บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด
ผู้จัด : ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.05 น. และ ศุกร์ 18.45 น. ทางช่อง 3,ช่อง 33 และ Application 3live

นำแสดงโดย
ธนิน มนูญศิลป์ รับบทเป็น หม่อมเจ้าดนัยเทพรังสรรค์ (ท่านชายก้อง)/คณิน
อามีนา กูล รับบทเป็น รสิกา (โรส)/การะเกด
มณีรัตน์ ศรีจรูญ รับบทเป็น ม.ร.ว. วิไลเลขา (หญิงแต้ว)
เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ รับบทเป็น พีระ
ธนพล พีชะพัฒน์ รับบทเป็น ชวาลา (ต้น)
จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ รับบทเป็น เจ้าพระยารามณรงค์เดช
นิพัธ เจริญผล รับบทเป็น ชรินทร์
สาวิตรี สามิภักดิ์ รับบทเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสร
สุชาดา พูนพิพัฒน์สุข รับบทเป็น คุณตลับ
สกาวใจ พูนสวัสดิ์ รับบทเป็น บุษริน
บุศย์สิริ รัตนาไพศาลสุข รับบทเป็น บุษยา
ตระการ พันธุมเลิศรุจี รับบทเป็น หม่อมเจ้ารวีโชติ
สุธิตา เกตานนท์ รับบทเป็น หม่อมประภา
ชนานา นุตาคม รับบทเป็น หม่อมเจ้าหญิงแพรวพรรณราย
วิมลพรรณ ชาลิจังหาญ รับบทเป็น เพียงแข
กิตติพล เกศมณี รับบทเป็น เจ้าคุณพิริยะศักดิ์
ขวัญฤดี กลมกล่อม รับบทเป็น หญิงประดับดาว
ปริญา แสนเมือง รับบทเป็น พิมล
ปุณยวิร์ ปัจจันตโฆษิต รับบทเป็น วิภา
เบญจสิริ วัฒนา รับบทเป็น จันทร์
กนกกาญจน์ จุลทอง รับบทเป็น จวง
นฤมล นิลวรรณ รับบทเป็น แช่ม
อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์ รับบทเป็น อุ่น
ดวง อัทธเสรี รับบทเป็น เย็น
มรกต หทัยสีวงศ์ รับบทเป็น ม.ร.ว.เลิศลักษณา (หญิงติ๋ว)
สุทธิพงษ์ วัฒนจัง รับบทเป็น เจ้าสัว
สุรินทร คารวุตม์ รับบทเป็น สุธี
ปาลิกา สุวรรณรักษ์ รับบทเป็น มีน
วรากร ศวัสกร รับบทเป็น โอม
สุปราณี ดจริญผล รับบทเป็น บัว
กษมา นิสสัยพันธุ์ รับบทเป็น อำพล
ญาณี ตราโมท รับบทเป็น ชายแก่
อัฐพล ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา รับบทเป็น มิ่ง