จิ้นนายกลายเป็นฉัน ตอนที่ 11 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ซีรีส์ จิ้นนายกลายเป็นฉัน ตอนที่ 11 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
บทซีรีส์ : อาทิชา ตันธนวิกรัย, ภาคภูมิ วิบูลย์รณรงค์, รัตนางค์ ตุละวรรณ, จาริณี ถนอมญาติ
ที่ปรึกษาบท : ภุชงค์ ตันติสังวรากูร, ปัฏฐา ทองปาน
กำกับการแสดง : อาภิชา ตันธนวิกรัย
ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00 น. ทางช่องGMM25และเวลา 23.00 น. บน LINE TV

นำแสดงโดย
คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล รับบทเป็น คิม
โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี รับบทเป็น เขตต์
ฟลุ๊ค-ภูสิษฐ์ ดิษฐพิสิษฐ์ รับบทเป็น เวย์
พริกขิง-สุรีย์ญะเรศ ยะตะเรศ รับบทเป็น ป่าน
พิพลอย-กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง รับบทเป็น โซดา
วิว-เบญญาภา จีนประสม รับบทเป็น ผิงผิง
เจนนี่ ปาหนัน รับบทเป็น ยมทูต
ดาด้า-วรินดา ดํารงผล รับบทเป็น ครูอังคณา
วรัสชญาน์ โอภาสสิริรัตน์ รับบทเป็น นัน
จิณณพัต จรัสอุไรสิน รับบทเป็น ส้มซ่า
วีรวิชญ์ เจริญศุภสุทธิรัฐ รับบทเป็น ไปป์
พชรพล เทพสุขดี รับบทเป็น ออฟ
พีรดนย์ ศรีโอสถ รับบทเป็น เอ็กซ์
เชิดศักดิ์ ประถมศรีสาคร รับบทเป็น พ่อบ้าน
เมธี ไชยยอดวงษ์ รับบทเป็น พ่อคิม
สุนทรี โชติพันธ์ รับบทเป็น แม่คิม
วรฑนพจน์ ตันติวิยางกูร รับบทเป็น พ่อเวย์
ดิลก ช่างเหล็ก รับบทเป็น เพื่อนเก่าเวย์
ชาลี อิ่มมาก รับบทเป็น ผู้อำนวยการ
วรรธนะ รุจิโรจน์สกุล รับบทเป็น มาสเตอร์
ตรีเนตร บ่อบัวทอง รับบทเป็น คุณครู
วิภาวี วีระพันธ์ รับบทเป็น คุณครู
นราธิป โชติพันธ์ รับบทเป็น คุณครู
สาริน โยธี รับบทเป็น พนักงาน รปภ.
จินต์จุฑา ก่อกิจถาวร รับบทเป็น น้ำผึ้ง
ธนภัทร์ โชติพันธ์ รับบทเป็น บี
ฐิติเดช ตรีสุคนธวงศ์ รับบทเป็น นักเรียน
ณัฎฐ์พัชร์ เทอดธนกาญจน์ รับบทเป็น นักเรียน
อภิสร แซ่จ้าว รับบทเป็น นักเรียน
สิริเสกข์ หล่อสกุลสินธ์ รับบทเป็น ปัฏฐา
อัครพล อัครเวชโยธิน รับบทเป็น เจ้าของร้านทำผม
มงคล วงศ์ทิพยวุธ รับบทเป็น คุณหมอ
สุวิทย์ วิรัตกพันธ์ รับบทเป็น คุณหมอ
คมสัน ฤกษ์ดี รับบทเป็น คุณหมอ
ไพรัตน์ เนติวราวุธ รับบทเป็น บาทหลวง
ดาวพระศุกร์(หมา) รับบทเป็น ไข่ดาว
ภัคจิรา กรรรัตนสูตร รับบทเป็น แฟง

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,