คู่ซ่า รสแซ่บ ตอนที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ละคร คู่ซ่า รสแซ่บ ตอนที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
บทประพันธ์ : ยุต รัตนกรี
บทโทรทัศน์ : พิง ลำพระเพลิง
กำกับการแสดง : เอกภพ ตันหยงมาศกุล
ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด
ผู้จัด : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
อำนวยการผลิต :คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7 สี และ ช่อง 7HD

นำแสดงโดย
ศุกลวัฒน์ คณารศ รับบทเป็น กรพงศ์ ศาสตราบุรินร์
พีชญา วัฒนามนตรี รับบทเป็น รสริน เนินสูงชัน
อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ รับบทเป็น อานนท์
ธนากร ศรีบรรจง รับบทเป็น พลวัฒน์
ณัฐชา นวลแจ่ม รับบทเป็น พิมพ์เพทาย
วรางคนาง วุฆฒยากร รับบทเป็น นวลพรรณ
ธันยกันต์ ธนกิตต์ธนานนท์ รับบทเป็น อรอาภา
มณีนุช เสมรสุต รับบทเป็น เรือนแก้ว
ทูน หิรัญทรัพ รับบทเป็น ศักดิ์สกุล ศาสตราบุรินท์
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ รับบทเป็น ดวงกมล ศาสตราบุรินทร์
ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี รับบทเป็น จิ้งหรีด
ศิรินุช เพ็ชรอุไร รับบทเป็น สายบัว
กฤตย์ อัทธเสรี รับบทเป็น รัฐมนตรี วีระ

คู่ซ่า รสแซ่บ ตอนที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560