คุ้งเสน่หา ตอนที่ 23 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ละคร คุ้งเสน่หา ตอนที่ 23 วันที่ 30 มิถุนายน 2565
บทประพันธ์ : เตชิตา
บทโทรทัศน์ : แบมบู
กำกับการแสดง : ศรา ยืนยง
แนวละคร : โรแมนติก คอมมาดี
ผลิต : บริษัท เมจิค อีฟ เอนเตอร์เทนเม้นต์ 2 จำกัด
ผู้จัด: โสภิตนภา ชุ่มภาณี และ พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.45 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 หรือทาง Facebook LIVE Official Fanpage BBTV Channel7 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
ณัฐพล ไรยวงค์ รับบทเป็น อานนท์ สิงห์บ้านแพน / นายไม้
คริษฐา สังสะโอภาส รับบทเป็น มารศรี ผลบุญ (ออกเสียงว่า ผล-ละ-บุญ)
บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์ รับบทเป็น อำภา สิงห์บ้านแพน
กฤษฎิ์สพล สุทธิหิรัญดำรงค์ รับบทเป็น วิชาญ
ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์ รับบทเป็น ต้นหน
ศรันฉัตร์ มิตรชัย รับบทเป็น ดอกเอื้อง
ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ รับบทเป็น จืด
ปิติพน พรตรีสัตย์ รับบทเป็น ทิว
ณัฐชนน ภูวนนท์ รับบทเป็น สกล คงความดี
กัญญา รัตนเพชร์ รับบทเป็น เฟือง
ณัฐชยกานต์ ปากหวาน รับบทเป็น พิกุล
อนันต์ บุนนาค รับบทเป็น ผู้ใหญ่กุศล ผลบุญ
สุปราณี เจริญผล รับบทเป็น ผ่องแผ้ว ผลบุญ
ไชยา มิตรชัย รับบทเป็น จำรัส
ตฤณ เศรษฐโชค รับบทเป็น กำนันเปลว สิงห์บ้านแพน
ขวัญฤดี กลมกล่อม รับบทเป็น เย็นจิต สิงห์บ้านแพน
พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา รับบทเป็น ทองหยด ขวัญอยุธยา
ปรารถนา บรรจงสร้าง รับบทเป็น ดวงชีวัน ขวัญอยุธยา
สุรศักดิ์ ชัยอรรถ รับบทเป็น เศรษฐีอำนาจ คงความดี
สุภทัต โอภาส รับบทเป็น อาตี๋ แซ่เซ็ง
ปิยะดา เพ็ญจินดา รับบทเป็น ชบา สิงห์บ้านแพน
วชิรา เพิ่มสุริยา รับบทเป็น ลำไย สิงห์บ้านแพน
ณธษา เวชประสิทธิ์ รับบทเป็น ชวนชม
ธนัญชัย เฮี้ยนชาศรี รับบทเป็น หมู่เปี๊ยก
ณัฐนี สิทธิสมาน รับบทเป็น ยายปริก
ณภัทร ชุ่มจิตตรี รับบทเป็น แอ๊ะ
ณัฏฐกันย์ อัมพรพงษ์ รับบทเป็น เนื้ออ่อน
รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์ รับบทเป็น ยายอวบ
ปริยา วงษ์ระเบียบ รับบทเป็น เจ้จู

นักแสดงรับเชิญ
โสภิตนภา ชุ่มภาณี รับบทเป็น สาวงามร้อยเวที
จารุศิริ ภูวนัย รับบทเป็น สำอาง
สิทธิพงษ์ อิ่มเสถียร รับบทเป็น มานะ พันธ์พลาย (พี่หมา)
ชมพูนุท พึ่งผล รับบทเป็น สายสมร สวยเสมอ

คุ้งเสน่หา ตอนที่ 23 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,