คุณย่าดอทคอม (จบบริบูรณ์)

ละคร คุณย่าดอทคอม ตอนที่ 26 วันที่ 26 สิงหาคม 2561 (ตอนจบ)
บทประพันธ์ : รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร นามปากกา ดวงใจ
บทโทรทัศน์โดย : พลพล พงษ์แพทย์
กำกับการแสดงโดย : กษมา นิสสัยพันธุ์
ผลิตโดย : บริษัท หนุนนำพา จำกัด
ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น.ทางช่อง True 4 u

นำแสดงโดย
สุพรรษา เนื่องภิรมย์ รับบทเป็น วิทู
เทพยุดา ศรียาภัย รับบทเป็น แคลร่า
นวลปรางค์ ตรีชิต รับบทเป็น เสาวภาคย์
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ รับบทเป็น ดร.พรลาภ
รสริน จันทรา รับบทเป็น รัตนา
เกริกพล มัสยวาณิช รับบทเป็น เธียร
นาตาลี เจียรวนนท์ รับบทเป็น จั๊กจั่น
ศรัณยู วินัยพานิช รับบทเป็น วิชาญ
สาวิตรี สุทธิชานนท์ รับบทเป็น ขิม
ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร รับบทเป็น ธร
ณัฐรินทร์ สุวรรณ รับบทเป็น ปุ๋ม
มนัญญา ตริยานนท์ รับบทเป็น หมอปิ๋ม
ฐิติโรจน์ แสงสว่าง รับบทเป็น หมอเอก
สุทธิพงษ์ วัฒนจัง รับบทเป็น คุณบ๊อบ
พลรัตน์ รอดรักษา รับบทเป็น ท่านทูตศักดิ์ดา
ปัทมา ปานทอง รับบทเป็น พึง
ณัฐญา ลีลาภิญโญกุล รับบทเป็น วิทู (วัยมัธยม)
จาร์ดีน่า แฟรงส์ รับบทเป็น แคลร่า (วัยมัธยม)
สรัสวตี พาแรงคิโอ รับบทเป็น รัตนา (วัยมัธยม)
ธนัชชา พันธ์โกศล รับบทเป็น พรลาภ (วัยมัธยม)
ฑิตฐิตา พัฒนพิษุท รับบทเป็น เสาวภาคย์ (วัยมัธยม)
โสรยา บุญโสภาส รับบทเป็น ลัดดา (วัยมัธยม)
ณัฏฐพงษ์ อินทร์ศร รับบทเป็น เพื่อนนักศึกษา (ตาม)