คุณพ่อจอมซ่าส์ (จบบริบูรณ์)

ละคร คุณพ่อจอมซ่าส์ ตอนที่ 18 วันที่ 17 ตุลาคม 2561
บทประพันธ์ : กันยามาส (อาริตา)
บทโทรทัศน์ : สกล วงษ์สินธุ์วิเสส, ภัทรวลัย วงษ์สินธุ์วิเสส
กำกับการแสดง : กู่-เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
แนวละคร : โรแมนติก คอมมาดี
อำนวยการผลิต : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทาง GMM 25

นำแสดงโดย
วิลลี่ แมคอินทอช รับบทเป็น พันอินทร์
ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ รับบทเป็น ทิพย์เกสร
ณิชภาลักษณ์ ทองคำ รับบทเป็น แสนแก้ว
จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล รับบทเป็น สินธร
วิริฒิพา ภักดีประสงค์ รับบทเป็น พิมพ์ดารา
ชานนท์ อักขระชาตะ รับบทเป็น กฤษณะ
สุคนธวา เกิดนิมิตร รับบทเป็น วิรังรอง
กรภพ จันทร์เจริญ รับบทเป็น หมออาทิตย์
ดวงใจ หทัยกาญจน์ รับบทเป็น อุษา
สุเทพ ประยูรพิทักษ์ รับบทเป็น ตาสน
เบญจพล เชยอรุณ รับบทเป็น สรรเสริญ
สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์ รับบทเป็น มาลัย
อรอานิญช์ พีรชาขจรพัฒน์ รับบทเป็น โสภาพรรณ
ณัฏฐพงษ์ สมรรคเสวี รับบทเป็น ชัยยะ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,