ความรักครั้งสุดท้าย ตอนที่ 1-26 (จบบริบูรณ์)

ละคร ความรักครั้งสุดท้าย ตอนที่ 26 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
บทประพันธ์ : สุวรรณี สุคนธา
บทโทรทัศน์ : วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์, ศศินันท์ พัฒนะ
กำกับการแสดง : คฑาเทพ ไทยวานิช
แนวละคร : ดรามา
อำนวยการผลิต : วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
อำนวยการสร้าง : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.20 น. ทางช่อง GMM25

นำแสดงโดย
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ รับบทเป็น รส
ธนา สุทธิกมล รับบทเป็น ชิดเชื้อ
จิรายุ ละอองมณี รับบทเป็น พัท
พิษณุ นิ่มสกุล รับบทเป็น ธีร์
ชนม์ธิดา อัศวเหม รับบทเป็น มัทนิน
นิโคล เทริโอ รับบทเป็น อรชร
พล นพวิชัย รับบทเป็น ตอย
นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล รับบทเป็น สุดา
ภัทร เอกแสงกุล รับบทเป็น กำพล
กาญจนาพร ปลอดภัย รับบทเป็น รส
ภูมิ รังษีธนานนท์ รับบทเป็น สาโรช
ณัฐภัสสร สิมะเสถียร รับบทเป็น เมย์
ณภัทร บรรจงจิตไพศาล รับบทเป็น นุช

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,