ขิงก็รา ข่าก็แรง ตอนที่ 29 วันที่ 3 มิถุนายน 2562

ละคร ขิงก็รา ข่าก็แรง ตอนที่ 29 วันที่ 3 มิถุนายน 2562
บทประพันธ์ : โสภี พรรณราย
บทโทรทัศน์ : ภาวิต
กำกับการแสดง : ประทุม มิตรภักดี
แนวละคร : ดรามา
ควบคุมการผลิต : สยม สังวริบุตร
อำนวยการผลิต : คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 HD
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 18.50 น. วันศุกร์ 18.30 น.ทางช่อง 7HD กด 35 และ Facebook Live Fanpage: Ch7HD หรือ รับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
วศิน อัศวนฤนาท รับบทเป็น ปวีร์
ปภาวดี ชาญสมอน รับบทเป็น ณิช
ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ รับบทเป็น เพียงเพ็ญ
สาวิตรี สามิภักดิ์ รับบทเป็น รุ่งทิพย์
ดิลก ทองวัฒนา รับบทเป็น สารนาท
เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ รับบทเป็น ไพรุต
มัณฑนา หิมะทองคำ รับบทเป็น วรกานต์
ปราบ ยุทธพิชัย รับบทเป็น วศิน
อัจฉรา ทองเทพ รับบทเป็น แม่ชีสุดา
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย รับบทเป็น ภรณี
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์ รับบทเป็น อภิสิทธิ์
ฑรัญภัค เศรษฐีธร รับบทเป็น ภัทรา
กุสุมา ตันสกุล รับบทเป็น เบญจรัตน์
พจนีย์ ใยละออ รับบทเป็น ศิริพร
จารุศิริ ภูวนัย รับบทเป็น จิตใจ
ภัคสิร์ชา ราย รับบทเป็น นกแก้ว
ดนยา รัตนธาดา รับบทเป็น พรรณี
พิมพากานต์ วงษ์ศรีแก้ว รับบทเป็น ป้ามด
เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง รับบทเป็น แป๋ว
ณิชกานต์ ธรรมเจริญ รับบทเป็น ลัดดา

ขิงก็รา ข่าก็แรง ตอนที่ 29 วันที่ 3 มิถุนายน 2562

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,