กาหลมหรทึก ตอนที่ 1-26 (จบบริบูรณ์)

ละคร กาหลมหรทึก ตอนที่ 26 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (ตอนจบ)
บทประพันธ์ :ปราปต์ (ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์) – รางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด ปีพุทธศักราช 2557 และเป็นนวนิยายที่ได้เข้าชิงรางวัลซีไรต์ ปีพุทธศักราช 2558
บทโทรทัศน์ : ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์
กำกับการแสดง : วรวิทย์ ขัตติยโยธิน
แนวละคร : ซีรีส์ , พีเรียด
ผลิต : เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
อำนวยการผลิต : ถกลเกียรติ วีรวรรณ , นิพนธ์ ผิวเณร
ผลิตโดย : บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด
ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 21.20 น. ทาง One 31

นำแสดงโดย
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ รับบทเป็น พ.ต.ท. เวทางค์ ภิรมย์รุจ
วรรณรท สนธิไชย รับบทเป็น พะนอนิจ ภิรมย์รุจ (สุมนกุล)/คุณหนอ
ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม รับบท ร.ต.อ. แชน สว่างศิริ
ชลวิทย์ มีทองคำ รับบทเป็น ร.ต.ท. กบี่ วิไลวุฒิ
พลวัฒน์ มนูประเสริฐ รับบทเป็น นายแพทย์เตช สุมนกุล
ดิลก ทองวัฒนา รับบทเป็น นายทองนอก ป้อมมงคล
สรพงษ์ ชาตรี รับบทเป็น หลวงลุงเฟื้อง (เฟิ้อง นรชัย)
สถาพร นาควิไลโรจน์ รับบทเป็น พล.ต.ต. ปิยะ ถวัลย์วงศ์
อมตา ปิยะวานิชย์ รับบทเป็น นางเฉลียว สุมนกุล
พรรณสิริ โฆษิตสุริยะพันธุ์ รับบทเป็น แกละ
ด.ช.พงษ์พิชญ์ ไชยพิทักษ์ รับบทเป็น เด็กชายวินธัย ภิรมย์รุจ

รายชื่อนักแสดงนำ คดีที่ ๑ เด็กหญิงวาด
ด.ญ.กุลฑีรา ยอดช่าง รับบทเป็น วาด
ภูธเนศ หงษ์มานพ รับบทเป็น นายฉม
แอริน ยุกตะทัต รับบทเป็น นางเรือน
อริศรา วงษ์ชาลี รับบทเป็น นางชะลอ
ราศี วัชราพลเมฆ รับบทเป็น นางนภา
วาโย อัศวรุ่งเรือง รับบทเป็น หมอสมิต

รายชื่อนักแสดงนำ คดีที่ ๒ พระมหาสุชีพ

ยุทธนา เปื้องกลาง รับบทเป็น พระมหาสุชีพ
ภคชนก์ โวอ่อนศรี รับบทเป็น ตาเลี่ยม
ไมเคิล เชาวนาศัย รับบทเป็น หลวงพ่อเปิ่น
จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์ รับบทเป็น หลวงพ่อมี
คมสัน ขจรไพศาลสุข รับบทเป็น หลวงลุงแก้ว
ณัชพงศ์พล สุดดี รับบทเป็น พระดาว
ธีธัช จรรยาศิริกุล รับบทเป็น เปี๊ยก

นักแสดงนำ คดีที่ ๓ นายลุ
วราวุธ โพธิ์ยิ้ม รับบทเป็น รับบทเป็น นายลุ
เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ รับบทเป็น นายเต็ง
นพพล โกมารชุน รับบทเป็น นายฮวด
นพัตฏ์ธร มัททวีวงศ์ รับบทเป็น เฮียเกา
ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์ รับบทเป็น กิมท้อ
กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์ รับบทเป็น อาไช้
พลภัคค์ วัชรพงศ์หิรัญ รับบทเป็น นายลิ่ว
นรินทร์ พรพิทักษ์วงศ์ รับบทเป็น นายเพ้ง
วรรธนะ กัมทรทิพย์ รับบทเป็น อาเต๊า
อริสรา ทองบริสุทธิ์ รับบทเป็น อาจือ

นักแสดงนำคดีที่ ๔ นายผดุงศักดิ์ ประพนธ์ธรรม
อัครัฐ นิมิตรชัย รับบทเป็น นายผดุงศักดิ์ ประพนธ์ธรรม
อนุภาษ เหลืองสดใส รับบทเป็น นายพงษ์ศรี ประพนธ์ธรรม
เรวิญานันท์ ทาเกิด รับบทเป็น นางสาววิไล เนื่องนวล
วิชยุตม์ ลิ่มรัตนะมงคล รับบทเป็น นายวิลาศ เนื่องนวล
จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม รับบทเป็น นุกูล
ณหทัย พิจิตรา รับบทเป็น คุณนายสังวาล ประพนธ์ธรรม
ชุติมา เอเวอรี่ รับบทเป็น างฟอง
รักชน พุทธรังษี รับบทเป็น รำพึง
วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบทเป็น นายคล้าย
อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร รับบทเป็น บัว

รายชื่อนักแสดงนำ คดีที่ ๕ นายอ่ำ
วรกร ศิริสรณ์ รับบทเป็น นายอ่ำ
รัดเกล้า อามระดิษ รับบทเป็น ยายอร

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,